úvod | projekt | plesá | vodopády a toky | 3D prehliadky a panorámy | Zmluvy a objednávky
Kúpna zmluva 1 Kúpna zmluva 2 Kúpna zmluva 3 Zmluva 4 Objednávka 1 Objednávka 2 Objednávka 3
podľa vstupnej doliny podľa doliny umiestnenia podľa abecedy
Verejné obstarávanie | naj,naj,naj... | povesti, báje, legendy... | osobnosti | odborné štúdie | kontakt

Osobnosti

Vznik Tatranského národného parku si vyžiadal nemalé úsilie viacerých generácií ľudí, ktorí si uvedomovali jedinečnosť územia Tatier a jeho význam pre krajinu v tých časoch, ale aj pre budúcnosť. Ďakujeme im za dnešné Tatry, za to, že sa môžeme aj dnes kochať ich krásou. Bez ochrany tohto územia by boli Tatry už asi dnes v žalostnom stave. Na týchto ľudí by sa nemalo zabudnúť a samozrejme ani na ľudí, ktorí od vzniku TANAP-u až dodnes toto územie spravujú a chránia.

reader icon Galéria ochrancov prírody.pdf

úvod | projekt | plesá | vodopády a toky | fotobanka | partneri
naj,naj,naj... | povesti, báje, legendy... | osobnosti | odborné štúdie | kontakt