úvod | projekt | plesá | vodopády a toky | 3D prehliadky a panorámy
podľa vstupnej doliny podľa doliny umiestnenia podľa abecedy
naj,naj,naj... | povesti, báje, legendy... | osobnosti | odborné štúdie | kontakt

Osobnosti

Vznik Tatranského národného parku si vyžiadal nemalé úsilie viacerých generácií ľudí, ktorí si uvedomovali jedinečnosť územia Tatier a jeho význam pre krajinu v tých časoch, ale aj pre budúcnosť. Ďakujeme im za dnešné Tatry, za to, že sa môžeme aj dnes kochať ich krásou. Bez ochrany tohto územia by boli Tatry už asi dnes v žalostnom stave. Na týchto ľudí by sa nemalo zabudnúť a samozrejme ani na ľudí, ktorí od vzniku TANAP-u až dodnes toto územie spravujú a chránia.

reader icon Galéria ochrancov prírody.pdf

Gas Oil
Tanap
Azet
TerichemLunys
BudišVRM
Jochman
SONY

Olympus

VEOLIA VODA

Rudolf
Retter
minerálna voda Mitická
MestoVysokeTatry
Rajec
CS Pharma
IWRT
ObalOtava
Autodiely
VillaPro
SmilingWords
VysokeTatry
ParkSnow
KATESPORT e-shop NORD BLANC
Hotel SLOVAN
úvod | projekt | plesá | vodopády a toky | fotobanka | partneri
naj,naj,naj... | povesti, báje, legendy... | osobnosti | odborné štúdie | kontakt