úvod | projekt | plesá | vodopády a toky | 3D prehliadky a panorámy | Zmluvy a objednávky
Kúpna zmluva 1 Kúpna zmluva 2 Kúpna zmluva 3 Zmluva 4 Objednávka 1 Objednávka 2 Objednávka 3
podľa vstupnej doliny podľa doliny umiestnenia podľa abecedy
Verejné obstarávanie | naj,naj,naj... | povesti, báje, legendy... | osobnosti | odborné štúdie | kontakt

Odborné štúdie

reader icon Príspevok k poznaniu ichtyofauny pramennej oblasti rieky Poprad

reader icon Vek a rast v Štrbskom plese aklimatizovaného xantorického jalca tmavého (Leuciscus idus aberr. orfus)

reader icon Pstruhy tatranských bystrín

reader icon Sivone tatranských vôd

reader icon Niektoré fyziologické charakteristiky tatranských kôrovcov

reader icon Niektoré poznatky z hydrobiologického výskumu Popradského plesa

úvod | projekt | plesá | vodopády a toky | fotobanka | partneri
naj,naj,naj... | povesti, báje, legendy... | osobnosti | odborné štúdie | kontakt