úvod | projekt | plesá | vodopády a toky | 3D prehliadky a panorámy
podľa vstupnej doliny podľa doliny umiestnenia podľa abecedy
naj,naj,naj... | povesti, báje, legendy... | osobnosti | odborné štúdie | kontakt

Odborné štúdie

reader icon Príspevok k poznaniu ichtyofauny pramennej oblasti rieky Poprad

reader icon Vek a rast v Štrbskom plese aklimatizovaného xantorického jalca tmavého (Leuciscus idus aberr. orfus)

reader icon Pstruhy tatranských bystrín

reader icon Sivone tatranských vôd

reader icon Niektoré fyziologické charakteristiky tatranských kôrovcov

reader icon Niektoré poznatky z hydrobiologického výskumu Popradského plesa

Gas Oil
Tanap
Azet
TerichemLunys
BudišVRM
Jochman
SONY

Olympus

VEOLIA VODA

Rudolf
Retter
minerálna voda Mitická
MestoVysokeTatry
Rajec
CS Pharma
IWRT
ObalOtava
Autodiely
VillaPro
SmilingWords
VysokeTatry
ParkSnow
KATESPORT e-shop NORD BLANC
Hotel SLOVAN
úvod | projekt | plesá | vodopády a toky | fotobanka | partneri
naj,naj,naj... | povesti, báje, legendy... | osobnosti | odborné štúdie | kontakt